Szkło w architekturze i budownictwie ma swoiste zastosowanie

76Szkło w architekturze oraz budownictwie ma swoiste zastosowanie, zresztą nie może być inaczej skoro jest ono nader specyficzne w aspekcie właściwości pozwalających na adekwatne wykorzystanie w ramach tworzywa, surowca czy optymalnego budulca. Nie jest żadną tajemnicą, iż szkło posiada również pewne parametry techniczne, poprzez jego swoiste dostosowanie w konkretnym celu pojawia się ono w bardzo wielu miejscach. Można zatem powiedzieć, że szkło to obok drewna, kamienia, gliny oraz cementu tworzywo które ma niejednokrotnie zastosowanie właśnie we wspomnianej architekturze i budownictwo. Trudno nie zgodzić się ze stwierdzeniem, że szkło samo w sobie to odpowiednie walory użytkowe a tym bardziej możliwość adaptacji w optymalnym do tego miejscu, niekiedy tworzywo którego nie da się ze względu na wspomniane właściwości najzwyczajniej w świecie zastąpić. Warto zatem spojrzeć na szkło, z perspektywy przydatnego oraz adekwatnego materiału budowlanego, tworzywa i budulca w pełnym tego słowa znaczeniu.