Samowola budowlana, czyli dlaczego lepiej zalegalizować inwestycję budowlaną

138Samowola budowlana, to sytuacja a raczej zdarzenie do którego z wielu powodów warto lepiej nie dopuścić a tym bardziej trzymać pieczę nad przygotowaniem odpowiedniej dokumentacji związanej z odbiorem technicznym. Niestety wiele osób bagatelizuje ten fakt, mało tego dochodzi do sytuacji w której nieświadomie oraz z czystego przypadku doprowadzamy do momentu w którym zapominamy o potrzebie posiadania jakiejkolwiek dokumentacji technicznej. Dlatego budując lub remontując a tym bardziej prowadząc prace budowlane musimy posiadać odpowiednią wiedzę na ich temat, jednocześnie co za tym idzie załatwić wszelkie i niezbędne pozwolenia. Samowola budowlana to nic innego jak wykonanie obiektu bez odpowiedniego zatwierdzenia go przez architekta budowlanego względnie osoby jaka posiada odpowiednie kompetencję lub pozwolenie na ten cel. Dlatego dobrym rozwiązaniem jak i podejściem do kwestii realizowania jakiejkolwiek inwestycji budowlanej jest zwrócenie uwagi na potrzebę dysponowania wszystkimi niezbędnymi pozwoleniami i dokumentacją w pełnym tego słowa znaczeniu.