Rośnie ilość inwestycji budowlanych

118Rośnie ilość inwestycji budowlanych w naszym kraju, można iść krok dalej i powiedzieć, że na przestrzeni ostatnich kilku lat budujemy coraz więcej nie tylko nowych mieszkań, obiektów komercyjnych i domów ale również samych dróg. Pewnie, że wiele inwestycji publicznych poprawiło sytuację naszego kraju w aspekcie infrastruktury drogowej a także dotyczyło rozwoju branży mieszkaniowej. Zatem nie ma powodu do niepokoju a tym bardziej obawiania się zastosuje w budowlance, na chwilę obecną oraz w zakresie najbliższych kilku lat nie ma mowy o załamaniu się rynku budowlanego a tym bardziej jego stagnacji oraz marazmu. Dochodzimy zresztą do momentu w którym trzeba wskazać największe sukcesy rynku budowlanego w naszym kraju, jaki nie tylko stał się dużo bardziej stabilny lecz otworzył jednocześnie na nowe i nieznane dotychczas koncepcje oraz propozycje. Świadczy o tym nie tylko ilość inwestycji budowlanych, ale przede wszystkim ich gruntowane oraz ogromne zaplanowanie w czasie, pozwala to podejść racjonalnie do kwestii ich zrealizowania w określonym co do tego terminie, zatem nie dochodzi do typowego zatoru.