Przyszłość budownictwa w naszym kraju

183Jak rysuje się przyszłość budownictwa w naszym kraju? Poprzez adekwatny co do tego pryzmat, nowoczesnych i innowacyjnych technologii, których wykorzystanie już nabrało rzeczywistego oraz ogromnego znaczenia. Nie jest żadną tajemnicą, że przyszłość budownictwa to kwestia nader ważna dla sektora gospodarczego, rynku pracy i branży która jest coraz bardziej potężna, a co za tym idzie trzeba uwzględnić potrzeby jakie generowane są na każdej co do tego płaszczyźnie. Jednocześnie wykorzystać obecny i aktualny potencjał, który generuje coraz większe możliwości a tym samym ukierunkował się w stronę adekwatnych oraz optymalnych rozwiązań. Budownictwo w naszym kraju ma wszelkie podstawy do rozwoju, funkcjonowania oraz działania na wielu płaszczyznach a tym samym oscylowaniu na niejednokrotnie wyższym poziomie niż obecnie. Zatem trudno nie zgodzić się z opinią, iż rozwój budownictwa to zagadnienie a tym bardziej kwestia jaka w pełnym tego słowa znaczeniu odzwierciedla możliwości i konieczność dostosowania budownictwa zgodnie z jego swoistym przeznaczeniem.