Oczywiste jest, iż wybór kotła grzewczego może być czymś trudnym

52Oczywiste jest, iż wybór kotła grzewczego może być czymś trudnym a nawet zadaniem do którego realizacji niezbędne będzie zaangażowanie fachowca, osoby dysponującej odpowiednią wiedzą. W pierwszej kolejności nader ważną kwestią jest bowiem sprecyzowanie potrzeb związanych z eksploatacją kotła grzewczego, a więc uwzględnienia wszystkich parametrów i właściwości mających wpływ na jego działanie. Właśnie na tym etapie podejmujemy decyzję, czy nasz kocioł grzewczy ma generować odpowiednią wartość użytkową, co w gruncie rzeczy oznacza jego moc, wydajność a tym samym możliwość prostej obsługi z uwzględnieniem konkretnej technologii czy procesu spalania. Coraz częściej na rynku grzewczym dostępne są urządzenia które na wielu płaszczyznach funkcjonują w oparciu o dużo nowsze pod względem innowacyjnych metod pozyskiwania dzięki nim ciepła. Jednak pamiętajmy, iż wybór kotła grzewczego to coś nie oczywistego a zagadnienie do którego należy podejść w odpowiedni do tego sposób, precyzując i określając wiele kwestii związanych z jego swoistym przeznaczeniem.