Nie od dziś panuje deficyt na pracowników budowlanych

117Nie od dziś panuje deficyt pracowników budowlanych, tym bardziej doświadczonych fachowców czy specjalistów adekwatnych oraz pokrewnych dziedzin, z jakimi w mniejszym lub większym stopniu powiązane jest budownictwo. Oczywiście deficyt to przede wszystkim brak wykwalifikowanych pracowników typowo budowlanych, jakich liczba w dalszym ciągu systematycznie spada pomimo rosnących zarobków oraz polepszenia warunków pracy. Niestety na przeszkodzie do jego zaspokojenia stoi kilka czynników, pierwszych z nich jest niewystarczające promowanie szkół zawodowych czy technicznych o profilu budowniczym, wcale nie lepiej wygląda sytuacja w aspekcie kształcenia się studentów na uczelniach wyższych. Emigracja w dalszym ciągu jest czymś dużo bardziej atrakcyjnym, a więc co lepsi i zdolniejsi fachowcy oraz specjaliści budowlani pracują na zagranicznych kontraktach, choć tak jak wspomniano wiele się w tym zakresie poprawiło zwłaszcza jeżeli chodzi o zarobki. Niektóre firmy budowlane starają się utrzymać w ryzach swoich pracowników, oferując im możliwość kształcenia i podnoszenia kwalifikacji.