Nadzorowanie inwestycji budowlanej, czyli wszystko na jej temat

47Nadzorowanie inwestycji budowlanej, to zagadnienie oraz kwestia która de facto wymaga zorganizowania wszelkiej maści zadań w kierunku zrealizowania inwestycji budowlanej od początku do końca. Nie jest to wcale takie oczywiste, przygotowanie przy jednoczesnej obsłudze czy trzymaniu pieczy nad prawidłowym jej przebiegiem, to coś o czym większość z nas nie ma zielonego pojęcia. Warto przy tym wspomnieć, że ogromne znaczenie ma tutaj kwestia prowadzenia dokumentacji technicznej, dotrzymywanie terminów zawartych umów a co najważniejsze realizowanie całej inwestycji budowlanej zgodnie z początkowym zamiarem i konkretnym planem działania. Oczywiste jest, iż nadzorowanie inwestycji budowlanej to koncepcja do jakiej należy podejść z adekwatnej do tego perspektywy, z uwzględnieniem wszystkiego co z nią w mniejszym lub większym stopniu. Jeżeli brakuje nam czasu lub predyspozycji do podjęcia nadzoru nad budową domu czy jakimkolwiek zakresem prac budowlanych, to skorzystanie z pomocy kierownika budowy względnie architekta budowlanego ma tym zakresie uzasadniony sens.