Jak oszacować wartość działki budowlanej?

105Jak oszacować wartość działki budowlanej? Przede wszystkim poprzez uwzględnienie jej wartości, w adekwatny do tego sposób uwzględnić lokalizację, rodzaj gruntu a tym bardziej media jakie są do niej doprowadzone czy też wielkość. Oczywiście plan zagospodarowanie terenu czy księga wieczysta są dokumentacją z jaką należy się zapoznać a co najważniejsze posiadać na jej temat odpowiednią wiedzę. Nie bez znaczenia w przypadku działki budowlanej jest możliwość adaptacji jej w konkretnym co do tego celu, czasem pewne ograniczenia nie pozwalają na adekwatną do tego zabudowę, chociażby ze względu na umiejscowienie oraz położenie. W celu oszacowania wartości działki budowlanej, najlepszym rozwiązaniem jest skorzystanie z pomocy fachowca czyli rzeczoznawcy, jaki posiada ogólne rozeznanie na rynku budowlanym. Pewnie, że działki budowlane są coraz droższe, nie oznacza to jednak iż zawsze powinniśmy zaakceptować cenę przedstawianą przez jej dotychczasowego właściciela, w wielu przypadkach nie ma ona nic wspólnego z wartością rzeczywistą czy rynkową.