Czym jest kształtowanie architektoniczne?

180Czym jest kształtowanie architektoniczne? Mowa tutaj o projektowaniu, zabudowie i tworzeniu obiektów zgodnie z warunkami technicznymi, ukształtowaniem terenu czy krajobrazu jednocześnie dostosowaniu ich wyglądu czy kształtu do adekwatnej stylów, celu czy swoistego przeznaczenia. Oczywiście jak sama nazwa wskazuje, kształtowanie architektoniczne ma wpłynąć na budownictwo w optymalnym do tego stopniu, jednocześnie pozwolić na tworzenie obiektów, konstrukcji czy budynków w optymalny dla krajobrazu i przestrzeni jaka ich otacza sposób. Architekt budowlany wykorzystuje w tym celu uwarunkowania miejsca w jakim ma powstać dana inwestycja, zwraca szczególną uwagę na możliwość jego modyfikacji, dokonania zmian czy stworzenia czegoś pozwalającego na zachowanie swoistej z daną okolicą czy krajobrazem symbiozy. W wielu przypadkach nie wolno eliminować elementów takich jak drzewa czy już wykorzystanej zabudowy, a więc należy ją uwzględnić przy kształtowaniu architektonicznym czegoś nowego, co powstaje zawsze niemal od podstaw.