Czym jest budownictwo w pełnym tego słowa znaczeniu

151Czym jest budownictwo? Dziedziną, nauką oraz zagadnieniem związanym z tworzeniem, budowaniem, powstawaniem i kształtowaniem obiektów, nieruchomości, konstrukcji w aspekcie do krajobrazu oraz istniejącej przestrzeni. Oczywiście większość z nas nie potrafi spojrzeć na nią przez adekwatny do tego pryzmat, nie ma pojęcia o budownictwie morskim i lądowym a jedynie dysponuje niewielką wiedzą na ten temat. Pewnie, że budownictwo to dziedzina nader ważna w aspekcie społecznym i gospodarczym, gwarantująca rozwój ekonomiczny wielu krajów a tym bardziej mająca wpływ na wiele innych dziedzin nader ważnych naszemu życiu. W końcu bądź co bądź budownictwo pozwala na rozwój rynku nieruchomości, powstawanie setek dróg o adekwatnym do tego przeznaczeniu, modernizowaniu oraz dostosowywaniu infrastruktury budowlanej pod odpowiednim co do tego kątem. Dlatego trudno nie zgodzić się z opinią, iż budownictwo to dziedzina jaką należy traktować w sposób odpowiedni do tego co sobą prezentuje z czym jest bezpośrednio powiązana oraz za co tak naprawdę odpowiada.