Bum budowlany jest widoczny na bardzo wielu płaszczyznach

04Gdzie można dostrzec objawy bumu budowlanego, a więc zjawiska o którym mówi się coraz więcej? Przede wszystkim rynek nieruchomości, nie tylko komercyjnych ale również mieszkaniowych jest tego doskonałym przykładem, choć z drugiej strony inwestycje publiczne czy rozwój infrastruktury drogowej, kolejowej oraz przemysłowej, są odzwierciedleniem dobrej koniunktury w budownictwie. Bum budowlany był efektem jednoczesnego rozwoju rynków lokalnych na bardzo wielu płaszczyznach, zwłaszcza w aspekcie wspomnianego zapotrzebowania rynku nieruchomości lecz także w zakresie czysto gospodarczym a nawet typowo przemysłowym. Można iść krok dalej i powiedzieć, że dzięki ożywieniu rynku budowlanego dostrzegliśmy ogromne potrzeby jakie sam w sobie generował, kumulował oraz oczekiwał by zaspokoić, jednocześnie tego w którym kierunku on migruje. Na dziś dzień, branża budowlana nie ma jakichkolwiek podstaw by obawiać się o nadejście marazmu, kryzysu czy liczyć na stagnację samego rynku, nie ma takiej możliwości.