Branża budowlana ma wszelkie podstawy do adekwatnego działania

165Branża budowlana ma wszelkie podstawy do adekwatnego działania, co za tym idzie nie ma powodów do niepokoju o kondycję rynku budowlanego czy prognozy na najbliższą przyszłość. Oczywiście branża budowlana otrzymała ogromne wsparcie ze strony rządu a mianowicie inwestycje publiczne mocno ożywiły cały rynek budowlany dając mu pewną możliwość wykazania się na dużo większą skalę. Pewnie, że branża budowlana dysponuje ogromnym zapleczem, doświadczeniem i potencjałem który coraz częściej potwierdza i nie tylko w sektorze produkcyjnym ale na adekwatnym do tego zakresie. Dlatego dobrym rozwiązaniem jest spojrzenie na nią przez pryzmat przemian jakie ukierunkowały ją w optymalnym co do tego kierunku, jednocześnie wpłynęły na coś co pozwoli na docenienie jej dopiero po pewnym czasie. Trudno zatem nie zgodzić się ze stwierdzeniem, że branża budowlana dostała szansę wykazania się i jednocześnie działania zgodnie z jej przeznaczeniem, z korzyścią nie tylko dla niej samej lecz także w zakresie czysto gospodarczym.